Sunday, May 04, 2008

無意...http://www.fotop.net/benedictng/____/001_G_024

我常常都想去藍屋拍一次...
但又不知道它在那裡...
只知道在灣仔...

不過上星期剛巧經過...
遠在天邊...
原來在身邊!
因為我平時經過該處時都是晚上...
那個白天抬頭一望...
就發現這幢藍屋了...

1 comment:

ChocoCHINN said...

無端端一幢樓係咁sharp嘅顏色,真係幾特別gei
[版主回覆05/05/2008 07:49:00]老實講哩一幢樓原本唔係咁藍... 只係張相轉完之後仲藍左...^-^;... 不過冇所謂o既~