Wednesday, May 14, 2008

福地...



http://www.fotop.net/benedictng/___P__/A_L_K

香港是一個福地...
沒有很大的天災...
頂多只有股災...

4 comments:

ChocoCHINN said...

唔止...仲有病毒...
[版主回覆05/15/2008 07:28:00]最起碼唔會好似其他國家咁會有地震咁風災啦~~~^-^~~~

winto 666 said...

同意... 我地身在香港要知足先得!!
[版主回覆05/15/2008 07:28:00]越幸福就越唔知足架喇...^-^;...

leun said...

Agree hk where is somewhere more security , no terroriste no such natural catastrophe!............etc
[版主回覆05/16/2008 07:38:00]所以養到香港人唔知足又唔知福...^-^;...

閒人 said...

要惜福
[版主回覆05/16/2008 07:38:00]唔係借~ 係要俾福人喇~~~^-^;~~~