Saturday, May 24, 2008

分佈...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/001_G_041

拍照只是畫畫...
我只愛畫風景畫...

不過目的都一樣是將應該要放的東西放在自己覺得好的地方...

2 comments:

Dick said...

我喜歡!
[版主回覆05/25/2008 07:57:00]多謝!

ChocoCHINN said...

都唔係呀...噚日嗰張就已經唔係風景畫啦...
[版主回覆05/25/2008 07:58:00]果D係例外黎o既~~~^-^;~~~