Sunday, October 13, 2013

伙伴...這個玩具有兩個模樣...
昨天貼的是麥加登款式...
今天昨貼一張合照...

另一款當然是柯柏文了...
顏色鮮艷又豐富...
樣子也自然和謁可親多了...
兩個也戴著帽子...
十分有趣...

手頭上還有好幾個玩具要拍照...
各位慢慢排隊...

No comments: