Tuesday, October 01, 2013

遊逛...另一個就是肉燥飯...
好明顯不及麵好吃...
不過都是十分之不錯...

其餘就是小吃...
但也叫得太多...
飽得令我倆變成完全沒有動力...

這天的計劃是...
沒有計劃...
就是去東區逛逛...
四處買東西...

2 comments:

閒人 said...

我都覺得台灣啲麵好好食...

Benedict said...

係呀...
所以我覺得哩個飯冇咁好食...
諗下o係果邊都多數食麵...