Sunday, February 22, 2009

蔡瀾...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/L_H_K_Color_3

蔡瀾除了是食家...
還是作家...旅遊家...等等等等數之不盡...

最近去書局總發覺他的作品放在當眼處...
是心理作用?
我看他的作品不是太多...
但未來應該會看更多更多...
我希望更了解蔡瀾的文章...
想知道寫文章生動有趣的秘訣...

4 comments:

vinvincar said...

你想轉行揸筆?
[版主回覆02/22/2009 23:04:00]我而家都係畫野加嘛~~~^-^'~~~

ChocoCHINN said...

佢地嗰一背,真係特別多才人...好羨慕啊
[版主回覆02/22/2009 23:04:00]係修養o既問題~~~^-^~~~

閒人 said...

我中意睇倪匡以前嘅大陸嗰陣嘅事多啲﹗
[版主回覆02/24/2009 07:50:00]都係倪匡寫o既書~?

閒人 said...

係呀, 不過係真人真事, 佢講番以前未嚟香港之前嘅經歷,都幾好睇.
[版主回覆02/27/2009 07:55:00]有冇書名...?