Sunday, February 01, 2009

小學...http://www.fotop.net/benedictng/benedictng56/s_E_7

每次向朋友說我會常與小學同學聚會...
他們都會很驚訝...
小學同學也會有聯絡?
我們何止聯絡...
甚至連小學老師都會與我們吃飯...
人數越來越多...
有傳下次會去游船河...?

不過昨晚被老師埋怨我沒有傳新相給他!
呵呵呵!!!
被這個名小學的副校長看中做偶像!
這回可不得了~~~

2 comments:

kayi said...

我以前都會有啲驚訝,但係而家唔會喇,因為我身邊都有幾個朋友仔仲有同小學同學聯絡。
[版主回覆02/02/2009 07:46:00]因為有D小學同學係中學同學... 整整下就橫誇左好多好多年...

ChocoCHINN said...

右上角嗰個係乜影黎架...好似柽物呀
[版主回覆02/03/2009 07:57:00]妳幻想力太過豐富喇~~~^-^;~~~