Tuesday, July 14, 2009

比例...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/26_G

真失禮...
去年年尾說今年會轉換比例...
現在已經七月了...
還未轉!

都怪自己今年太懶...
作品太少...

好好好...
要快點多拍相片...
要重拾鬥志...!

1 comment:

kayi said...

都唔少啦,而家好多都好靚添 !
[版主回覆07/15/2009 08:06:00]我以前仲勤力好多架... 而家份工都冇得四圍去...= =...