Sunday, August 16, 2015

幸運...話說人生在世...
總有很多時刻要交由上天來決定...
即是非黑即白...
我們怎樣也控制不到...

昨天家中發生了小事...
幸好有人在家...
否則後果可大可小...

現在天氣就如今天一樣...
雨過天晴...
以後也會好像柏木家一樣...
快快樂樂~

No comments: