Friday, May 09, 2014

責任...


http://www.fotop.net/benedictng/benedictng84/HTCRhyme_205

這是去年去日本工作的時候拍的...
地點是香港國際機場...
時間是已經遲到了的一刻...

離開香港工作...
心情著實很不好...
難得坐飛機卻不是去遊玩...

這個工作需要六天...
未上飛機...
心情已經感到很沉重...

1 comment:

Mitsui said...

坐飛機但唔係去旅行, 果一種心情好明白...
仲要係去到果度...日日夜夜都係要同老細一齊...
所以我都幾唔鐘意出TRIP...XD