Monday, October 04, 2010

集中...http://www.fotop.net/benedictng/benedictng71/10_Fire_Dragon_Dance_8

我...
的集中力很低...
低得無可再低...

心散的我...
複雜的功課...
像水和油...

但我明明在前天看過"搞笑諾貝爾獎"...
水和油可以混同...

2 comments:

Dick said...

用少少洗潔精就可以把水和油混和, 你應該有學過.....中學時

閒人 said...

工作除外之時, 我集中力都很低, 書可以看幾頁就放下; 衣服可以熨幾件擱下, 打機可以未夠一關又走開.... 通常都是因為想睡覺.......
[版主回覆10/05/2010 08:06:00]我最近唔單係為訓覺... 個心直頭唔知去左邊... 專注力失調呀我覺得...