Sunday, April 13, 2008

隨身...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/ipodx2

現在有不少人都有這部mp3 player...
而我也擁有...
不過是很早期的款色...
至今還是相當健康...

我最近也為它拍了一張照片...
不過比起這張就當然低調很多...
遲許再貼圖...

2 comments:

ChocoCHINN said...

豬妹都仲用緊兩年前嘅薄身款,當時好貴呢~
[版主回覆04/14/2008 08:01:00]妳買左大容量果一款丫? 我哩款都仲係15G架咋~

ChocoCHINN said...

只係細容量啦,但係都已經覺得聽極都聽唔完~
[版主回覆04/15/2008 07:53:00]應該都唔會聽得完... 只係有時可以同一個歌手新舊碟一齊搵黎播又幾好...^-^;...