Monday, July 19, 2010

前言...http://www.fotop.net/benedictng/_H_B_H_v/001_G_064

如果一本書有分幾個部份...
前言...
內容...
後記...

我希望我在過去的廿多年...
都是前言...
以後的內容可以更加精彩...
在中間可以多點漏白頁...
讓我可以多點休息...

2 comments:

vinvincar said...

哈哈~我有一個同你完全一樣o既想法~
[版主回覆07/20/2010 08:05:00]係...^-^;...? 突然咁諗... 覺得好唏噓...

vinvincar said...

又唔駛好唏噓o既~ 只係抱住想將來比現在更好o既心情o者 都不知幾正面^^ 加油加油~^^
[版主回覆07/22/2010 08:06:00]將來一定會好過而家啦... 因為都好難衰得過而家... 哈...